Předmět se zabývá problematikou kolektivní ochrany v ČR. Vymezuje základní pojmy v oblasti a seznamuje s aktuální situací v oblasti plánování ukrytí a evakuace obyvatelstva v případě vzniku mimořádných událostí.

Předmět analyzuje bezpečnostní prostředí a definuje aktuální bezpečnostní hrozby pro Českou republiku. Zvýrazňuje místo a úlohu kolektivní bezpečnosti (NATO, OSN, EU). Studenti se orientují v bezpečnostním systému státu, znají úkoly státní správy a samosprávy ve vztahu k zajišťování bezpečnosti a obrany státu. Důraz je položen na význam ozbrojených sil v bezpečnostní strategii ČR a přípravu obyvatelstva k obraně státu jako součást výuky na školách. K ověření teoretických znalostí a kreativního myšlení slouží příprava a zpracování případové studie
a systémově vedené seminární besedy k jednotlivým tématům. Celkové ověření výstupů z učení představuje závěrečná zkouška.