Volitelný předmět pro vybrané ročníky magisterského prezenčního studia FEM a 3. ročníky bakalářského kombinovaného studia civilního oboru Logistika AČR.

Předmět je zaměřen především na oblast správné výživy, nutriční skladby potravin, alternativních možností stravování a alimentárních onemocnění. Součástí předmětu je rovněž nástin možností regenerace, relaxace pro zdravý životní styl.