Předmět pro studenty 1. a 2. ročníku navazujícího civilního i vojenského magisterského studia. Od 1.1.2012 je předmět postupně realizován pouze u studentů vojenského studia.

Obsahová náplň je podobná jako u předmětu Logistika AČR I, kterou dále rozvíjí a přidává novou studijní problematiku.