LOGISTICKÁ PODPORA V MÍRU I (ZIMNÍ SEMESTR)

Předmět logistická podpora v míru je předmět, který je součástí státní závěrečné zkoušky. Splnění všech podmínek absolvování předmětu student získá 3. kredity.