Kurz slouží k základnímu seznámení s majetkovým uskupením MU 4.1 - Materiál všeobecného použití. Součástí úvodu do problematiky je výtah z odborných směrnic poukazující na dílčí specifika v hospodaření s tímto MU. Součástí prvního tématu je přednáška z oblasti kontejnerizace. V druhém tématu budou studenti obeznámeni s hospodařením s akumulátory a funkcí akumulátorové nabíjecí stanice.