T1/1

Úvod do studia, základní pojmy z oblasti hoření, požární taktiky, právní normy

T1/2

Cvičení