Environmentalní ekonomika - K106: All participants

Filters

Forum Forum Novinky

Příroda, životní prostředí a jeho ochrana jako ekonomický problém

Folder Folder Rozšiřující materiál

Assignment Assignment Úkol č. 1 na cvičení

Assignment Assignment Úkol č. 2 na cvičení

Ekonomické škody ze znehodnocování životního prostředí

Assignment Assignment Úkol č. 1 na cvičení

Ekonomické poplatky a daně v zemích Evropské unie

Assignment Assignment Úkol č. 1 na cvičení - Ekologické daně a poplatky v zemích Evropské unie

Financování ochrany životního prostředí

Assignment Assignment Úkol č. 1 na cvičení