Topic outline

 • Topic 1

  Souvislosti vzniku Československa, význam čs. zahraničního vojska pro získání nezávislosti

 • Topic 2

  Formování státní správy, postavení armády a ostatních ozbrojených složek v politickém systému ve 20–tých letech dvacátého století

 • Topic 3

  Armáda a ozbrojené složky v přípravě na obranu státu v době ohrožení nacistickým Německem, příprava obyvatelstva na obranu státu ve 30–tých letech dvacátého století

 • Topic 4

  Charakteristické rysy fungování státní správy v omezené demokracii a v totalitním zřízení

 • Topic 5

  Prozatímní státní zřízení v exilu, principy jeho legitimity a boj za obnovu demokratického Československa (1938–1945)

 • Topic 6

  Charakteristické rysy fungování státní správy v omezené demokracii a totalitního zřízení, postavení a úloha ozbrojených sil ve společnosti (1945–1989)

 • Topic 7

  Obnova demokracie, vznik České republiky, změny ve fungování státní správy a postavení ozbrojených sil ve společnosti (1989–2000)

 • Topic 8

  Zápočtové cvičení

 • Topic 9

  Zapojení ČR do systému kolektivní bezpečnosti v rámci NATO, profesionalizace AČR

 • Topic 10

  Politické systémy vybraných států NATO, úloha armád v politických systémech a jejich demokratická kontrola

 • Topic 11

  Ozbrojené síly v politickém systému ČR, jejich demokratická kontrola

 • Topic 12

  Bezpečnostní a vojenské strategie státu

  • Topic 13

   Zapojení ČR a AČR do zahraničních misí, podpůrné operace (CIMIC) od r. 2000 do současnosti

  • Topic 14

   Soudobé hrozby, krize a konflikty – dopady na ozbrojené síly a občanskou společnost

  • Topic 15

   Možnosti mobilizace a rozvinutí ozbrojených sil v současnosti

   • Topic 16

    Aktuální a budoucí bezpečnostní hrozby ve světě

   • Topic 17

    Ozbrojené síly – organizační struktury a úkoly jednotlivých druhů sil a služeb v současnosti

    • Topic 18

     Zápočtové cvičení