Topic outline

 • 3. semestr

  Podmínky udělení zápočtu a zkoušky: 2 průběžné písemné testy, zpracování případové studie kolektivem studentům na zadané téma do rozsahu 10 stran a následně její obhajoba, zpracování zadaných úkolů na cvičení. Zkouška písemná.

  Povinná literatura pro 3. semestr:

  BOŽEK, František a Rudolf URBAN. Management rizika: obecná část. Brno: Univerzita obrany, 2008. ISBN 978-80-7231-259-7.

  Bezpečnostní strategie České republiky. Praha: MZV ČR, 2015, 22 s., ISBN 978-80-441-005-5.

  Doporučená literatura pro 3. semestr:

  PROCHÁZKOVÁ, Dana a Jan PROCHÁZKA. Analýza rizik II. Praha: Vysoká škola regionálního rozvoje, 2014. ISBN 978-80-87174-27-2.

  PROCHÁZKOVÁ, Dana a Jan PROCHÁZKA. Analýza rizik I. Praha: Vysoká škola regionálního rozvoje, 2014. ISBN 978-80-87174-26-5.

  VEGRICHTOVÁ, Barbora. Bezpečnostní hrozby současnosti. Praha: Policejní akademie České republiky v Praze, 2016. ISBN 978-80-7251-462-5.

  • 1. Úvod do studia, základní pojmový aparát řízení rizik

   2h přednáška

  • 2. Klasifikační aspekty rizik, význam řízení rizik v zajištění bezpečnosti

   2h přednáška + 2h cvičení

  • 3. Obecný postup řízení rizik, stanovení rozsahu a cíle analýzy rizik, identifikace aktiv

   2h přednáška

  • 4. Postup a metody identifikace nebezpečí

   4h přednášky + 6h cvičení

    

  • 5. Kvalitativní a semikvantitativní odhad rizika

   2h přednáška + 2h cvičení

  • 6. Stanovení přijatelnosti rizika, zásady a způsoby prevence a minimalizace rizik

   4h přednáška + 6h cvičení

  • 7. Analýza hrozeb pro Českou republiku

   2h přednáška

  • 8. Hodnocení rizik v resortu Ministerstva obrany

   2h přednáška + 2h cvičení

  • 9. Hrozby přírodního původu

   10h přednášek + 10h cvičení

   • 10. Hrozby antropogenního původu

    8h přednášek + 8h cvičení

    • 11. Bezpečnostní hrozby v EU a ČR

     4h přednášek + 4h cvičení

     • 12. Zápočtové cvičení

      2h cvičení

      • 4. semestr

       Podmínky udělení zápočtu a zkoušky: 2 průběžné písemné testy, zpracování zadaných úkolů na cvičení, povinná účast na exkurzi. Zkouška ústní.

       Povinná literatura ve 4. semestru:

       JURENKA, Miroslav; MALACHOVÁ, Hana; URBAN, Rudolf. Krizové řízení I. Skripta. Brno: Univerzita obrany, 2016, 129 s. ISBN 978-80-7231-379-2. (vybrané kapitoly)

       JURENKA, Miroslav; MALACHOVÁ, Hana; URBAN, Rudolf. Krizové řízení II. Skripta. Brno: Univerzita obrany, 2017, 130 s. ISBN 978-80-7582-007-5. (vybrané kapitoly)

       KOLEKTIV AUTORŮ. Ochrana obyvatelstva a krizové řízení. Skripta. Praha: MV-generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR. 329 s. ISBN 978-80-86466-62-0. (vybrané kapitoly)

       RICHTER, Rostislav. Slovník pojmů krizového řízení. Praha: Ministerstvo vnitra, Generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR, 2018. ISBN 978-80-87544-91-4.

       Doporučená literatura ve 4. semestru:

       Zákon č. 240/2000 Sb. ze dne 28. června 2000, o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon).

       Zákon č. 320/2015 Sb. ze dne 11. listopadu 2015, o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů (zákon o hasičském záchranném sboru).

       Ochrana kritické infrastruktury, 2011. Praha: Česká asociace bezpečnostních manažerů. ISBN 978-80-260-1215-3.

       • 1. Základní pojmy a legislativa krizového řízení

        2h přednáška + 2h cvičení

        • 2. Systém krizového řízení v ČR

         2h přednáška + 2h cvičení

         • 3. Orgány krizového řízení s celostátní a územní působností

          6h přednášek + 6h cvičení

          • 4. Havarijní a krizové plánování

           6h přednášek + 6h cvičení

           • 5. Krizové štáby

            4 h přednášek + 4h cvičení

            • 6. Kritická infrastruktura

             4h přednášek + 4h cvičení

             • 7. Krizové řízení u orgánů s územní působností

              6h exkurze - povinná účast na exkurzi, součást udělení zápočtu

              • 8. Zápočtové cvičení

               2h cvičení

               • 5. semestr

                Podmínky udělení zápočtu: zpracování zadaných úkolů na cvičení, zápočtový test, povinná účast na exkurzích.

                Povinná literatura pro 5. semestr:

                HARAZIN, Lukáš a Oldřich LUŽA. Hospodářská opatření pro krizové stavy. Praha: Policejní akademie České republiky v Praze, 2016. ISBN 978-80-7251-450-2.

                Doporučená literatura pro 5. semestr:

                Zákon č. 241/2000 Sb. ze dne 29. června 2000, o hospodářských opatřeních pro krizové stavy a o změně některých souvisejících zákonů.

                • 1. Legislativa HOPKS

                 2h přednáška + 2h cvičení

                 • 2. Místo a úloha HOPKS v bezpečnostním systému ČR

                  2h přednáška + 2h cvičení

                  • 3. Systém nouzového hospodářství

                   2h přednáška + 2h cvičení

                   • 4. Použití státních hmotných rezerv

                    2h přednáška + 2h cvičení

                    • 5. Systém regulačních opatření

                     2h přednáška + 2h cvičení

                     • 6. Sklady SSHR

                      8h exkurze - povinná účast na exkurzi, součást udělení zápočtu

                      • 6. semestr

                       Podmínky udělení zápočtu: zpracování zadaných úkolů na cvičení, zápočtový test

                       Povinná literatura pro 6. semestr:

                       MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČESKÉ REPUBLIKY. Koncepce environmentální bezpečnosti 2016-2020 s výhledem do roku 2030. Praha: Ministerstvo životního prostředí, 2015. 42 s.

                       HÁK, Tomáš, Alena OULEHLOVÁ a Svatava JANOUŠKOVÁ. Environmentální bezpečnost. Praha: Ekopress, 2015. ISBN 978-80-87865-19-4.

                       Doporučená literatura pro 6. semestr:

                       OULEHLOVÁ, Alena. Hrozby environmentální bezpečnosti. Skripta. Brno: Univerzita
                       obrany, 2015, 100 s. ISBN 978-80-7231-430-0.

                       • 1. Environmentální bezpečnost – historie, význam, pojmový aparát

                        4h přednášek + 2h cvičení

                       • 2. Světové konference o snižování rizik katastrof

                        2h přednášek + 2h cvičení

                       • 3. Koncepce environmentální bezpečnosti

                        2h přednáška

                       • 4. Subjekty environmentální bezpečnosti

                        2h přednášek + 2h cvičení

                       • 5. Nástroje a principy environmentální bezpečnosti

                        4h přednášek + 6h cvičení

                       • 6. Zápočtové cvičení

                        2h cvičení