Topic outline

 • General

  Logo
  reg. číslo CZ.1.07/2.2.00/15.0070, název projektu „Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu“

  KRIZOVÝ MANAGEMENT

  Charakteristika a cíle předmětu

  1.Student se seznámí se zásadami: záchranných a humanitárních operací, krizového plánování, expertní podporou manažerů při řešení mimořádných událostí,
  2.Student bude umět: aplikovat zásady obranného a havarijního plánování v praxi, podílet se na zabezpečování záchranných a humanitárních operací
  3.Student bude schopen: komunikovat s postiženými lidmi a se zástupci sdělovacích prostředků,

  Kontakt: 

  Ing. Miroslav Jurenka,Ph.D. (k tématům 1 - 8)                                                                                                                                       

  Katedra ochrany obyvatelstva                                                                           

  Tel.: +420 973 443 478                                                                                                                                                           

  E- mail: miroslav.jurenka@unob.cz                                                                  

   

  PhDr.Ing. Vratislav Pokorný  (k tématům   9 - 14)

  Katedra řízení lidských zdrojů

  Tel.: +420 973 442 810    

  E- mail: vratislav.pokorny@unob.cz

      

  Na výuce předmětu se podílí Katedra ochrany obyvatelstva a Katedra řízení lidských zdrojů.

   

  Poř. čísloNázev tématu, stručný obsahPočet hodinDruh výuky
  1 Úvod do studia. 2 P
  2 Vývoj bezpečnostního prostředí a jeho vliv na ochranu obyvatelstva. 2 P
  3 Úloha veřejné správy v krizovém managementu. 2 P
  4 Leadership - vedení lidí a řízení pracovních týmů v krizových situacích. 2 P
  5 Seminář k T 1-4 2 C
  6 Ochrana kritické infrastruktury 4 P
  7 Seminář k T 6 2 C
  8 Praktické cvičení v řešení vybraných typových mimořádných událostí (podle modulového zaměření) 10 C
  9 Identifikace a rozvoj kompetencí manažera pro zvládání zátěžového komunikačního procesu a jeho důsledků v kontextu krizového řízení

  2 P
  10

  Potřeby a reakce lidí zasažených mimořádnou událostí

  (stres, zátěž, krize)
  2/2 P/C
  11 Metody prevence a zvládání zátěže a stresu 6 C
  12 Komunikace s lidmi zasaženými mimořádnou událostí, základy krizové intervence 4 C
  13 Praktické postupy v krizové komunikaci při rozhodování a pro činnost týmů. 4 C
  14 Kompetence manažera pro zvládání komunikace v náročných situacích – seminární práce 6 C
  CELKEM 52

 • Topic 1

 • Topic 6

 • Topic 13

  • Topic 14

   • Topic 15