Topic outline

 • General

  Logo
  reg. číslo CZ.1.07/2.2.00/15.0070, název projektu „Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu“

  INTEROPERABILITA

  Charakteristika a cíle předmětu

  Předmět uvádí studenty do operabilního prostředí mimořádných a krizových situací, kde jsou využívány informační, informatické, komunikační, řídící, kontrolní, logistické a koordinační technologie a jejich procesní systémy s požadavkem na jejich vysokou schopnost interoperability. Student si musí osvojit teorie procesních systémů, modelování procesních scén, scénářů a kritických rozhraní a seznámit se s disponibilními procesními systémy a topografií a navigačnímy systémy.

  Rozvrh hodin

  Poř. čísloNázev tématu, stručný obsahPočet hodinDruh výuky
  1. Úvod do studia – struktura, poslání a funkce interoperability a její uplatnění v  procesech bezpečnostního managementu. 2 P
  2. Procesní přístup – modelování a simulace metodou DYVELOP. 2 P
  3. Procesní přístup – analýza, modelování, hodnocení a simulace metodou DYVELOP. 4 S
  4. Monitorování, řízení, automatizace a zlepšování procesů (TQM, Business Process, Reengineering…). 2 P
  5. Interoperabilita v systémech a procesech bezpečnostního managementu. Základní softwarové a další podpůrné nástroje. Modelování a simulace krizových situací. 2 P
  6. Základní softwarové nástroje pro monitorování procesů, analýzu dat, funkční a procesní řízení, BPMS, BPEL, INTROP v ISpKŘ…. 2 S
  7. Zadání seminární úlohy: analýza a modelování a nalezení kritického rozhraní na zlepšení interoperability - metodou DYVELOP. 2 S
  8. Řešení seminární úlohy: Implementace základních software nástrojů, použití nástrojů pro zlepšení interoperability na kritickém rozhraní, hodnocení zlepšené interoperability, vytváření předpokladů a opatření pro udržení zlepšené interoperability. 8 S
  9. Odevzdání seminární práce formou tištěné zprávy za pátý semestr a zápočet. 2 S
  10. Interoperabilita topografických a navigačních systémů. 6 S
  11. Seznámení s virtuálním simulátorem VBS2. 4 S
  12. Zadání a rozehra taktické úlohy na virtuálním simulátoru VBS2. 4 S
  13. Řešení úlohy na virtuálním simulátoru VBS2. 10 S
  14. Zápočtový seminář 2 S
 • Úvod do studia.

  Interoperabilita

  "schopnost systémů, jednotek či organizací poskytovat služby jiným systémům, jednotkám či organizacím a akceptovat je od nich a používat takto sdílené služby pro efektivní společnou činnost"

  Sruktura přednášky

  •Úvod.
  •Opakování základních pojmů.
  •Interoperabilita.
  •Praktické využití interoperability.
  •Úkoly na samostudium.
 • Procesní přístup – analýza, modelování, hodnocení a simulace metodou DYVELOP

   Motto:

  “…the crisis are deathless in our environments for ever..."

  [Hammer, Champy: “Reengineering…”, 1993]

 • Procesní přístup – analýza, modelování, hodnocení a simulace metodou DYVELOP - cvičení k T2

  •Úvod.
  •Procesní přístup – analýza, modelování, hodnocení a simulace metodou DYVELOP.
  •Vyhodnocení vypracovaných úloh.
  •Úkoly na samostudium.
 • Monitorování, řízení, automatizace a zlepšování procesů

  Monitorování, řízení, automatizace a zlepšování procesů (TQM, Business Process, Reengineering…).

  Nejvíce se tato problematika řeší v podnikatelské oblasti. Proto je jako základ brána tématika z prostředí fungování podniku a následně je upravována pro potřeby využití v krizovém managementu při řešení mimořádných událostí.

 • Interoperabilita bezpečnostního managementu

  Interoperabilita v systémech a procesech bezpečnostního managementu. Základní softwarové a další podpůrné nástroje pro monitorování procesů, analýzu dat, funkční a procesní řízení, BPMS, BPEL, INTROP v ISpKŘ

  Modelování a simulace krizových situací.

 • Základní nástroje pro monitorování procesů

  Základní softwarové nástroje pro monitorování procesů, analýzu dat, funkční a procesní řízení, BPMS, INTROP v ISpKŘ

  • Zadání seminární úlohy

   Zadání seminární úlohy: analýza a modelování a nalezení kritického rozhraní na zlepšení interoperability - metodou DYVELOP.

  • Řešení seminární úlohy

   Implementace základních software nástrojů, použití nástrojů pro zlepšení interoperability na kritickém rozhraní, hodnocení zlepšené interoperability, vytváření předpokladů a opatření pro udržení zlepšené interoperability.

  • Odevzdání seminární práce formou tištěné zprávy za pátý semestr a zápočet.

   Odevzdání seminární práce formou tištěné zprávy budou studenti prezentovat své výstupy, zhrnou do ucelené formy své poznatky a obhájí závěry.

  • Interoperabilita topografických a navigačních systémů.

   Interoperabilita topografických a navigačních systémů se zabývá vzájemnou kompatibilitou mapových podkladů a exportů z navigačních systémů.

  • Seznámení s virtuálním simulátorem VBS2

   Seznámení s virtuálním simulátorem VBS2 na specializované učebně K110. Úvod do problematiky simulací a alternativy využití těchto simulací při přípravě na řešení mimořádných událostí.

  • Zadání a rozehra taktické úlohy

   Dle zadání vytvořit scénář mimořádné události na základě standardních operačních postupů provést rozehru taktické úlohy na virtuálním simulátoru VBS2.

  • Řešení úlohy na simulátoru VBS2.

   Na základě zadání provést standardní operační postupy provést taktickou úlohu na virtuálním simulátoru VBS2.

  • Zápočtový seminář

   Na základě záznamů z proběhlé simulace a výstupů na monitoru studenta bude provedeno vyhodnocení cvičení na virtuálním simulátoru VBS2.