Topic outline

 • General

  Logo
  reg. číslo CZ.1.07/2.2.00/15.0070, název projektu „Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu“

  INFORMAČNÍ SYSTÉMY PRO KRIZOVÉ ŘÍZENÍ

  Charakteristika a cíle předmětu

  Předmět poskytuje studentům informace k získá znalostí ze základů a způsobů použití informačních technologií a systémů počítačové podpory rozhodování krizového managementu v organizacích veřejné správy. Student si osvojí dovednosti v ovládání vybraných druhů software pro simulace, modelování a nácvik postupů při řešení dopadů i následků mimořádných událostí a havárií, doprovázených únikem nebezpečné látky. Student bude oprávněn a schopen efektivně na úrovni expertní pomoci využívat moderní informatické a komunikační znalosti, dovednosti, nástroje a postupy počítačové podpory rozhodování v mimořádných událostech a systémech krizového řízení veřejné správy.

  Rozvrh hodin

  Poř. čísloNázev tématu, stručný obsahPočet hodinDruh výuky
  1. Cíle, struktura a funkce informačních systémů a jejich uplatnění v managementu organizací. 2 P
  2. Struktura a funkce informačních systémů a jejich uplatnění v organizacích. 2 P
  3. Použití informačních systémů v krizovém managementu. 2 C
  4. Použití počítačové podpory pro potřeby krizového managementu. 2 C
  5. Použití informačních systémů pro modelování a simulace krizových situací - seminář. 2 C
  6. Použití informačních systémů pro modelování a simulace krizových situací - seminář. 2 C
  7. Plánování v krizovém řízení - informační technologie pro integrovaný záchranný systém. 2 P
  8. MS Project – případová studie, řešení - kritická cesta (CPM). 2 C
  9. Projekt: Operační plán. 2 C
  10. MS Project – případová studie, řešení - síly. 2 C
  11. Projekt: Operační plán zásahu IZS. 2 C
  12. MS Project – případová studie, řešení. 2 C
  13. Informační systém krizového řízení - úvod. 2 P
  14. Informační systém krizového řízení - koncepce systému. 2 P
  15. Informační systém krizového řízení - moduly systému. 2 C
  16. Informační systém krizového řízení - práce na projektu. 2 C
  17. Informační systém krizového řízení – MHMP – příklad úspěšného řešení 2 C
  18. Příprava obhajoby projektu - prezentace 2 C
  19. Zápočtové cvičení 2 C
  20. Informační systémy a jejich využití pro krizové řízení 2 P
  21. Informační portály a jejich využití v krizovém managementu 6 C
  22. Geografické informační systémy 2 P
  23. Geografické informační systémy a jejich využití v krizovém řízení 8 C
  24. Počítačové modelování možných dopadů a následků havárií. 6 P
  25. Počítačové modelování možných dopadů a následků průmyslových a jiných havárií s únikem nebezpečných. 12 C
  26. Zadání zápočtového projektu dle aktuální situace. 2 P
  27. Řešení zadaného projektu. 10 C
  28. Obhajoba projektu - prezentace 2 C
  29. Zápočtové cvičení 2 C
 • Cíle, struktura a funkce informačních systémů a jejich uplatnění v managementu Organizací 2/4P

  Úvod
  Základní pojmy
  Manažerské prostředí působnosti IS
  Hrozby a bezpečnost IS
  Uživatelské požadavky a implementace u manažerských aktérů IS
  Příklady uplatnění, nasazení a aplikace MIS/IT
  Diskuse
   
 • Struktura a funkce informačních systémů a jejich uplatnění v Organizacích 4/4P

  Poslání, přínosy, úkoly, typy a struktura IS
  Data, informace, sdělení, zprávy a znalosti
  MIS/BIS
  Struktura M/BIS
  Funkce M/BIS
  Znalostní kompetence
  Příklady uplatnění, nasazení a aplikace M/B/EIS/IT
  Diskuse
 • Použití informačních systémů v krizovém managementu

  OBSAH:

  • Krizový management.
  • Co jsou informační systémy?
  • Využití softwarů v rámci krizového managementu.
  • Zadání úloh na praktické procvičení.
 • Použití počítačové podpory pro potřeby krizového managementu

  • Úvod.
  • Opakování základních pojmů.
  • Krizový management.
  • Využití počítačů v rámci krizového managementu.
  • Možnosti dalšího rozvoje počítačové podpory.
  • Úkoly na samostudium.
 • Použití informačních systémů pro modelování a simulace krizových situací - seminář

  Použití informačních systémů pro modelování a simulace krizových situací - seminář

  • Úvod.
  • Opakování základních pojmů.
  • Využití softwarů pro modelování v krizovém řízení.
  • Zadání kontrolní úlohy
  • Vyhodnocení vypracovaných úloh.
  • Úkoly na samostudium.
 • Použití informačních systémů pro modelování a simulace krizových situací - seminář II

  • Úvod.
  • Opakování zadané úlohy.
  • Možnosti zpracováníí.
  • Vyhodnocení vypracovaných úloh.
  • Diskuze k výsledkům.
  viz předchozí téma
  • Topic 7

   Plánování v krizovém řízení - informační technologie pro IZS
   • Proč ISKŘ
   • Základní  pojmy
   • Postup  krizového managementu - plány
   • Závěr - úkoly do samostudia
  • Topic 8

   MS Project – případová studie, řešení - kritická cesta (CPM)

   • Úvod do procesu plánování
   • Metoda  CPM
   • Příklad operačního plánu – zásah IZS
   • Závěr – Úkoly do samostudia


  • Topic 9

   Projekt:   Operační plán

   • Nástroj -MS Project
   • Zadání případové studie
   • Kritické faktory studie
   • Závěr - úkoly do samostudia
  • Topic 10

   MS Project – případová studie, řešení - síly

   • Základní seznámení
   • Případová studie
   • Nasazení sil
   • Závěr - úkoly do samostudia
  • Topic 11

   Projekt: Operační plán zásahu IZS

   • Příklad řešení případové studie
   • Nástroj - MS Project
   • Zpracování případové studie
   •     Závěr - úkoly do samostudia


  • Topic 12

   MS Project – případová studie, řešení

   • Činnosti složek IZS při zásahu
   • Prohloubení poznání rolí při tvorbě studie
   • Využití rešerše
   • Závěr - úkoly do samostudia


  • Topic 13

   Informační systém krizového řízení – úvod

   • ISKŘ – cíle projektu
   • ISKŘ – hlavní oblasti využití
   • ISKŘ – charakteristika  systému
   • Závěr - úkoly do samostudia


  • Topic 14

   Informační systém krizového řízení – koncepce systému

   • Instalace systému
   • Popis modulů
   • Založení Operačního plánu
   • Závěr úkoly do cvičení
  • Topic 15

   Informační systém krizového řízení – moduly systému

   • Základní charakteristika systém
   • Přínos systému
   • Založení Operačního plánu      
   • Závěr - úkoly do samostudia
  • Topic 16

   Informační systém krizového řízení – práce na projektu

   • Popis postupu
   • Ukázky řešení
   • Problémy řešení
   • Závěr - úkoly do samostudia
  • Topic 17

   Informační systém krizového řízení - MHMP - Příklad úspěšného řešení

   • ISKŘ MHMP– cíle projektu
   • ISKŘ MHMP– očekávané přínosy
   • ISKŘ MHMP– charakteristika systému
   • Závěr - úkoly do samostudia


  • Topic 18

   Příprava obhajoby projektu - prezentace

   • Tvorba úspěšné prezentace 
   • Desatero úspěšné prezentace
   • Rady pro tvůrce a realizátory
   • Závěr - úkoly do samostudia


  • Topic 19

   Zápočtové cvičení

   • prezentace - obhajoba řešení projektu
   • diskuze dosažených výsledků případové studie
   • udělení zápočtu
  • Informační systémy a jejich využití pro krizové řízení

   Student bude seznámen se strukturou jednotlivých portálů: Portál veřejné správy ČR, Portály krizového řízení krajů a Informační systémy veřejné správy a pod. Bude zdůrazněn jejich významem pro krizové řízení. Podrobné prozkoumání a hledání informací bude součástí úkolu do samostudia.

  • Informační portály a jejich využití v krizovém managementu

   Student bude zpracovávat projekt dle aktuálního zadání. Na základě zjištěných informací z portálů vypracuje scénář pro podporu řešení mimořádné události.

   Na tuto hodinu si studenti připraví prezentace na zadané téma o využívání Informačních portálů v krizovém managementu. Prezentace bude minimálně na 10 minut na úrovni studenta vysoké školy.

  • Geografické informační systémy

   Geografické informační systémy a jejich využití v krizovém řízení. Práce a využití mapových podkladů pro potřeby krizového managementu.

  • Geografické informační systémy a jejich využití v krizovém řízení

   •Úvod.
   •Základní pojmy.
   •Vrstvy v MAGIS.
   •Práce s vrstvami.
   •Editace vrstev.
   •3D profily.
   •Využití MAGIS v modelování mimořádných událostí.
   •Řešení zadaného úkolu.
  • Počítačové modelování možných dopadů a následků havárií.

   Student bude seznámen s možnostmi počítačového modelování povodní s praktickou ukázkou a procvičením modelování a následně se zaměří na počítačové modelování havárií s únikem nebezpečných látek.

  • Zadání zápočtového projektu

   Studenti dostanou zadání svého zápočtového projektu dle aktuální situace s ohledem na poslední nehody a havárie v České republice a ve světě.

  • Řešení zadaného projektu

   Studenti řeší svůj individuální projekt s využitím počítačové podpory při modelování možných dopadů a následků mimořádných událostí s únikem nebezpečných.

   Praktické cvičení s programy pro modelování následků vybraných mimořádných událostí.

  • Obhajoba projektu

   Studenti představí své výsledky formou prezentace a vystoupení před třídou. Následně obhájí výsledky projektu.

   • Zápočtový seminář

    • prezentace - obhajoba řešení projektu
    • diskuze dosažených výsledků
    • udělení zápočtu