Topic outline

 • General

  Logo
  reg. číslo CZ.1.07/2.2.00/15.0070, název projektu „Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu“

  OCHRANA OBYVATELSTVA

  Charakteristika a cíle předmětu

  Předmět poskytuje široké znalosti z oblasti ochrany obyvatelstva. Jsou zde zařazeny tématické okruhy zahrnující plnění úkolů civilní ochrany, zejména varování, evakuace, ukrytí a nouzevé přežití obyvatelstva a dalších opatření k zabezpečení ochrany života, zdraví a majetku při mimořádných událostí přírodního či antropogenního charakteru, dopadů havárií s únikem vysoce toxických látek, nebo průmyslových škodlivin. Dále se předmět zabývá jednou z hrozem současné společnosti, a to organizovaným zločinem a terorismem.

  Rozvrh hodin

  Poř. čísloNázev tématu, stručný obsahPočet hodinDruh výuky
  1. Úvod do studia, cíle, výuky, základní pojmy, základní právní normy 2 P
  2. Mezinárodní humanitární právo a jeho relace k ochraně obyvatelstva 8 P
  3. Základní prvky ochrany obyvatelstva (varování a vyrozumění, ukrytí, individuální ochrana, evakuace, humanitární pomoc a nouzové přežití) 10 P+C
  4. Úkoly spojené s prevencí, řešením mimořádné události a prováděním záchranných a likvidačních prací 6 P+C
  5. Integrovaný záchranný systém, význam a úkoly 8 P+C
  6. Jednotky požární ochrany, technika a materiál HZS 10 P+C
  7. Ochrana kritické infrastruktury a zachování základních funkcí státu 8 P+C
  8. Prostředky individuální ochrany obyvatelstva a prostředky monitorování škodlivin 6 P+C
  9. Dekontaminační procesy, dekontaminace techniky, hromadná dekontaminace osob 9 P+C
  10. Prostředky napadení a rozrušení 2 P
  11. Organizovaný zločin a terorismus, CBRN terorismus 8 P+C
  12. Zdravotní opatření v ochraně obyvatelstva 4 S
 • Úvod do studia, cíle, výuky, základní pojmy, základní právní normy

  Obsah studijní opory:

  1. Základní opatření organizovaná ve prospěch ochrany obyvatelstva v České republice
  2. Základní pojmy
  3. Základní právní normy
 • Mezinárodní humanitární právo a jeho relace k ochraně obyvatelstva

  Obsah studijní opory:

  1. Mezinárodní právní východiska
  2. Definice základních pojmů civilní obrany
  3. Vývoj mezinárodního humanitárního práva
  4. Stručný vznik a vývoj civilní obrany na našem území
 • Základní prvky ochrany obyvatelstva

  Obsah studijní opory:

  1. Úkoly ochrany obyvatelstva v kontextu Ženevských úmluv   
  2. Hlásné služby – varování a vyrozumění
  3. Evakuace
  4. Organizování a poskytování úkrytů
  5. Zdravotnické služby včetně první pomoci
  6. Poskytování nouzového ubytování
 • Úkoly spojené s prevencí, řešením mimořádné události a prováděním záchranných a likvidačních prací

  Studijní opora řeší způsob realizace záchranných a likvidačních prací po mimořádné události antropogenního nebo přírodního původu.

 • Integrovaný záchranný systém, význam a úkoly

  Obsah studijní opory:

  1. Vymezení integrovanného záchranného systému (IZS)
  2. Význam IZS
  3. Úkoly IZS
 • Jednotky požární ochrany, technika a materiál HZS

  Obsah studijní opory:

  1. Historie a počátky požární ochrany a východiska řešené problematiky
  2. IZS a jednotky PO
  3. Druhy zásahů jednotek PO
  4. Nasazení požární techniky při mimořádných událostech
  5. Technické prostředky požárních jednotek
 • Ochrana kritické infrastruktury a zachování základních funkcí státu

  Ochrana kritické infrastruktury není dnes spojována „jen“ s terorismem, ale i s živelními pohromami, s chemickými úniky, průmyslovými nehodami, radiačními a nukleárními nehodami, explozemi a výpadky služeb – voda, elektřina, plyn apod., ale také se společenskými a politickými mimořádnými událostmi, jako je masová migrace, vnitrostátní účinky války, apod. Patří sem také ochrana proti biologickým hrozbám spojených s ochranou kritické infrastruktury.

 • Prostředky individuální ochrany obyvatelstva a prostředky monitorování škodlivin

  Jedná se o prostředky pro ochranu dýchacích cest a povrchu těla člověka před některými účinky ZHN a průmyslových škodlivin, které zahrnují toxické účinky otravných látek, toxinů a ostatních škodlivin, radiační a toxické účinky radioaktivních látek, včetně infekční účinky biologických prostředků.
  Další oblasti, která jsou zde řešeny je detekce, identifikace a stanovení vybraných nebezpečných látek. 
 • Dekontaminační procesy, dekontaminace techniky, hromadná dekontaminace osob

  Jak vyplývá z definice dekontaminace, je v presentaci řešen soubor metod, prostředků a postupů k účinnému odstranění kontaminantů z prostředí, případně snížení jeho škodlivého účinku na bezpečnou úroveň. Pozornost je věnována členění dekontaminace podle různých kriterií a principům dekontamičních procesů a technologií. 

 • Prostředky napadení a rozrušení

  Téma presentace je členěno dle jednotlivých typů zbraní hromadného ničení. Jsou zde popsány principy činnnosti, jejich možné ničivé účinky i způsoby ochrany proti nim.

 • Organizovaný zločin a terorismus, CBRN terorismus

  Presentace řeší základní otázky teroristických hrozeb asoučasně úroveň bezpečnostních opstření proti nim. Pozornost je především věnována superterorismu, který může zneužít prostředky, které jsou schopny vyvolat hromadné ztráty.

 • Zdravotní opatření v ochraně obyvatelstva

  Oblast je zaměřena na události, vyvolávající hromadný výskyt zdravotních postižení. Hlavní pozornost je věnována úkolům zdravotní záchranné služby v místě hromadného neštěstí, s důrazem na evidenci a třídění postižených. Jsou zde vytipovány nejpravděpodobnější mimořádné události a specifika jejich řešení.