Topic outline

 • General

  Logo
  reg. číslo CZ.1.07/2.2.00/15.0070, název projektu „Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu“

  ŽIVELNÍ A PROVOZNÍ HAVÁRIE

  Charakteristika a cíle předmětu

  Předmět je zaměřen na oblast řešení problematiky závažných průmyslových havárií, vybraných živelních pohrom a havárií s dopadem na životní prostředí, jejich příčin a jevů vedoucích k jejich vzniku. Pozornost je především směrována na zajištění systému prevence a připravenosti na závažné havárie v souladu s požadavky zákona č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií, který je aplikací směrnice rady Evropy 96/82/EC, tzv. SEVESO II direktivy a prováděcích předpisů a naznačen další vývoj v této oblasti.

  Rozvrh hodin

   

  Poř. čísloNázev tématu, stručný obsahPočet hodinDruh výuky
  1. Katastrofy způsobené atmosférickými a geologickými jevy 6 P
  2.

  Řešení ohrany obyvatelstva při povodních

  2 C
  3. Ochrana před živelními pohromami ve vztahu k cyklu krizového managementu 6 P
  4. Řešení preventivních opatření při povodních 4 C
  5. Závažné havárie v minulosti a jejich příčiny 4 P
  6. Využití zkušenosti při určení dopadu havárie 2 C
  7. Direktivy SEVESO, zákon o prevenci závažných havárií a jejich význam 8 C
  8.

  Evropská legislativa a její aplikace na podmínky ČR

  4 C
  9. Zápočtové cvičení 2 C
 • Topic 1

  Katastrofy způsobené atmosférickými a geologickými jevy

 • Topic 2

  Cvičení - Řešení ochrany obyvatelstva při povodních

 • Topic 3

  Ochrana před živelními pohromami ve vztahu k cyklu krizového managementu

 • Topic 4

  Cvičení - Řešení preventivních opatření při povodních

 • Topic 5

  Závažné havárie v minulosti a jejich příčiny

 • Topic 6

  Cvičení - Využití zkušenosti při určení dopadu havárie

 • Topic 7

  Direktivy SEVESO, zákon o prevenci závažných havárií a jejich význam

  SEVESO I. SEVESO II, Význam

 • Topic 8

  Cvičení - Evropská legislativa a její aplikace na podmínky ČR

 • Topic 9

  Zápočtové cvičení

 • Topic 10