Topic outline

 • General

  Logo
  reg. číslo CZ.1.07/2.2.00/15.0070, název projektu „Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu“

  SPOLEČENSKÉ ASPEKTY BEZPEČNOSTI

  Charakteristika a cíle předmětu

  Předmět definuje funkce a potřeby sociálních systémů ve vztahu k bezpečnostnímu prostředí, z pohledu sociálních, filosofických, psychologických a pedagogických disciplin. Vytváří obecný společenskovědní základ pro speciální přípravu a výkon činností v  systémech bezpečnostních služeb v oblasti řízení a vedení lidí a lidských systémů v bezpečnostním prostředí.

  Rozvrh hodin

  Poř. čísloNázev tématu, stručný obsahPočet hodinDruh výuky
  1. Globální problémy lidstva 2 P
  2. Etické aspekty a filosofická východiska zajišťování funkce ochrany a bezpečí sociálních systémů. 2 P
  3. Etické aspekty a filosofická východiska zajišťování funkce ochrany a bezpečí sociálních systémů. 2 C
  4. Etické aspekty a filosofická východiska zajišťování funkce ochrany a bezpečí sociálních systémů. 2 C
  5. Bezpečí jako sociálně-psychologická kategorie 2 P
  6. Psychologické aspekty chování a prožívání lidí v situacích ohrožení. Hromadné chování v zátěžových situacích 2 P
  7. Osobnost manažera pro bezpečnostní prostředí. Psychologické předpoklady a kompetence pro vedení lidí a lidských systémů 2 P
  8. Osobnost manažera pro bezpečnostní prostředí. Psychologické předpoklady a kompetence pro vedení lidí a lidských systémů 2 C
  9. Mediální zpravodajství a operační bezpečnost  (OPSEC) 2 P
  10. Mediální zpravodajství a operační bezpečnost  (OPSEC) 2 C
  11. Edukace (příprava a vzdělávání) lidí pro výkon činností v bezpečnostním prostředí. 2 P
  12. Edukace (příprava a vzdělávání) lidí pro výkon činností v bezpečnostním prostředí. 2 C
  13. Zápočtový seminář 2 C

  Struktura předmětu:
  K základnímu vymezení sociálního systému a jeho funkcí a potřeb v bezpečnostním prostředí přistupují další společensko vědní disciplíny, rozšiřující znalostní základ o filozofický, pedagogický a psychologický rámec. Z tohoto úhlu pohledu vychází následující struktura předmětu:
  1. Funkce a potřeby sociálních systémů a způsoby jejich zajištění v bezpečnostním prostředí. Bezpečnostní služby a     profesní systémy v bezpečnostním prostředí.
  2. Etické aspekty a filosofická východiska zajišťování funkce ochrany a bezpečí sociálních systémů.
  3. Bezpečí jako sociálně-psychologická kategorie. Psychologické aspekty chování a prožívání lidí v situacích ohrožení
  4. Edukace (příprava a vzdělávání)  lidí pro výkon činností v bezpečnostním prostředí.

  Znalosti, dovednosti a kompetence absolventů.
  - Znalosti: sociální, filosofické, psychologické a pedagogické rámce pro nahlížení a uvažování pojmu bezpečnost v kontextu bezpečnostního prostředí. Základní znalosti jsou orientovány na rozvoj a kultivaci vlastních potenciálů a zdrojů pro vytváření kompetencí pro naplňování manažerských rolí.  
  - Dovednosti: Posuzování základních sociálně psychologických aspektů, doprovázejících procesy rozhodování a jednání, s aplikačním potenciálem do bezpečnostního prostředí.
  - Kompetence: samostatná a tvořivá aplikace znalostí do manažerských procesů pro pozice střední úrovně v bezpečnostních službách. • Etické aspekty a filosofická východiska zajišťování funkce ochrany a bezpečí sociálních systémů.

  Přednáška.

 • Etické aspekty a filosofická východiska zajišťování funkce ochrany a bezpečí sociálních systémů.

  Seminář k přednášce číslo 2 tematického plánu předmětu.

 • Etické aspekty a filosofická východiska zajišťování funkce ochrany a bezpečí sociálních systémů.

  Seminář k přednášce číslo 2 tematického plánu předmětu. Pokračování plnění úkolů číslo 2 a 3 ze souhrnného zadání.

  • Bezpečí jako sociálně-psychologická kategorie

  • Psychologické aspekty chování a prožívání lidí v situacích ohrožení. Hromadné chování v zátěžových situacích

  • Osobnost manažera pro bezpečnostní prostředí. Psychologické předpoklady a kompetence pro vedení lidí a lidských systémů

  • Osobnost manažera pro bezpečnostní prostředí. Psychologické předpoklady a kompetence pro vedení lidí a lidských systémů

  • Edukace (příprava a vzdělávání) lidí pro výkon činností v bezpečnostním prostředí.

   Cvičení k předešlému tématu.Studenti v rámci projektového vyučování obhájí v rámci rozdělení do týmů dílčí otázky související s edukací v oblasti bezpečnosti. 

   • Zápočtový seminář