Topic outline

 • General

  Logo
  reg. číslo CZ.1.07/2.2.00/15.0070, název projektu „Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu“

  ŘÍZENÍ BEZPEČNOSTI OSOB A SPOLEČNOSTI

  Charakteristika a cíle předmětu

  Cílem předmětu je poskytnout studentům zákadní informace v oblasti krizového managementu a ochrany obyvatelstva a naučit je zabezpečovat preventivní opatření a řízení činnosti v malém kolektivu při zvládání mimořádných událostí a krizových sitací.Osvojit si základní praktické činnosti krizového managementu na nižších úrovních prvků veřejné správy.

  Kontakt: 

  Ing. Miroslav Jurenka,Ph.D.

  Univerzita obrany

  Katedra ochrany obyvatelstva

  Tel.: +420 973 443 478

  Fax: +420 973 443 916

  GSM: +420 774 323 620

  E- mail: miroslav.jurenka@unob.cz

  Rozvrh hodin

  Poř. čísloNázev tématu, stručný obsahPočet hodinDruh výuky
  1

  Úvod do studia.
  - pojmový aparát, geneze bezpečnostního prostředí a jeho vliv na zajíšťování bezpečnosti.

  2 P
  2

  Krizové jevy v systémech, bezpečnostní systém ČR, jeho funkce a struktura.

  2 P
  3 Cvičení k T 1-2 2 P
  4 Materiální zabezpečení  pro řešení krizových situací. 2 C
  5

  Zásady a způsoby řešení mimořádných událostí a krizových situací na štábech
  (kraj, ORP)

  2
  6 Cvičení k T 4-5 2 C
  7 Praktické cvičení v řešení vybraných typových mimořádných událostí 12 C
  8 Zpracování zápočtové práce 2 C
  9 Celkem 26
 • Úvod

  Motto: „Dějiny lidstva jsou dějinami katastrof a krizí“
  Technologie, výrobní procesy  a průmyslové provozy  se staly natolik složité a nebezpečné, že bezprostředně ohrožují samu existenci člověka. Mnohé velké havárie a technologické poruchy ve světě  jsou toho jasným důkazem. Následky havárií  a poruch nelze  v současné době  v mnohých případech už ani kvalifikovaně odhadnout, natož exaktně stanovit.
  Stále častěji dochází k řetězení událostí, kdy jedna mimořádná situace vyvolává novou, případně několik dalších a následně krizový stav s velmi vážnými následky.

 • Topic 7

 • Topic 8

 • Topic 9