Topic outline

 • General

  Logo
  reg. číslo CZ.1.07/2.2.00/15.0070, název projektu „Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu“

  APLIKOVANÁ INFORMATIKA

  Charakteristika a cíle předmětu

  Předmět poskytuje informace z oblasti využití osobních informačních systémů v práci bezpečnostního manažera, možností alternativní síťová komunikace, bezpečnosti informačních systémů a ochrany citlivých dat s využitím vybraných prostředků informačních a komunikačních technologií (ICT). Cílem je vybavit budoucí manažery v oblasti aplikované informatiky a informační bezpečnosti znalostmi, které jim umožní správně se orientovat v dané problematice, posuzovat nabízená řešení, přijímat náležitá opatření a v případě reálné potřeby pak organizovat účinnou obranu včetně kroků směřujích k zajištění trvalé činnosti dané instituce.

  Rozvrh hodin

  Poř. čísloNázev tématu, stručný obsahPočet hodinDruh výuky
  1.
  T1 Úvod do studia předmětu
  2 P
  2. T2 Využití osobních informačních systémů v práci bezpečnostního manažera 2 P
  3. Opakování tématu 2 2 C
  4. T3 Základy bezpečnosti v informačních systémech 2 P
  5. Řešení bezpečnostních incidentů 2 C
  6.
  T4 Případová studie bezpečnosti informačních systémů - zadání
  2 P
  7.
  Případová studie bezpečnosti informačních systémů - vypracování
  4 C
  8.
  T5 Alternativní síťová komunikace
  2 P
  9.
  Opakování tématu 5
  2 C
  10.
  Zápočtové cvičení – obhajoba studie
  4 C
  Konzultace/Tutoriály - dle vyžádání
  (Z+ZK) Kredity:2
  CELKEM  hodin
  24
 • Topic 1

  ÚVOD do předmětu Ai

  1. Úvod – informace ke studiu
  2. Základní pojmy Ai
  3. Vybrané pojmy k jednotlivým kapitolám
       Závěr – úkoly do samostudia
 • Topic 2

  Využití osobních informačních systémů v práci bezpečnostního manažera

  1.  Osobní informační systémy (OIS)
  2.  Přínosy OIS
  3.  Informační bezpečnost OIS
         Závěr – úkoly do samostudia

 • Topic 3

  Opakování tématu 2 - OIS - Organizér

  1. Úvod – společné funkce OIS
  2. ORGANIZÉR – instalace
  3. ORGANIZÉR – základní činnosti
       Rekapitulace – kontrolní úkol


 • Topic 4

  Základy bezpečnosti v informačních systémech

  1. Bezpečností informační politika organizace
  2. Hrozby pro aktiva IS
  3. Útoky v síťovém prostředí
  4. Kryptologie - ENIGMA
          Závěr – úkoly do samostudia

 • Topic 5

  Řešení bezpečnostních incidentů

  1. Jiné typy ohrožení
  2. Možnosti obrany
  3. Ochrana a hrozba
          Rekapitulace – kontrolní úkol
 • Topic 6

  Případová studie bezpečnosti informačních systémů - zadání

  1. Bezpečnost informací pro organizace
  2. ISMS - Bezpečností informační politika organizace
  3. Doporučení pro řízení informační  bezpečnosti


          Úkoly do samostudia
 • Topic 7

  Případová studie bezpečnosti informačních systémů - zadání a vypracování

      1.  Rozdělení a provázanost rolí ISMS
      2.  Zadání zápočtového projektu Zp1
      3.  Doporučení pro řízení informační bezpečnosti

           

                 Závěr - úkoly do samostudia

 • Topic 8

  Alternativní síťová komunikace

  1. Úvod - mobilní komunikace
  2. GMS sítě
  3. Technologie bezdrátového přenosu
           Závěr – úkoly do samostudia

 • Topic 9

  Alternativní komunikace

  1. Elektronické konference
  2. Instant messaging
  3. Úvod – WiFi – VPN
  4. Procvičit možnosti alternativní síťové komunikace

             Závěr - úkoly do samostudia

 • Topic 10

  Zápočtové cvičení I.  – příprava prezentace
  Zápočtové cvičení II. – obhajoba studie

  1. Prezentace - příprava a obhajoba řešení projektu
  2. Vystupování a forma zvládání obtíží a obhajoba
  3. Diskuze dosažených výsledků případové studie
                Udělení zápočtu