Osnova týdnů

 • Úvod

  Logo
  reg. číslo CZ.1.07/2.2.00/15.0070, název projektu „Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu“

  VOJENSKÉ NAVIGAČNÍ SYSTÉMY II

  Charakteristika a cíle předmětu

       Předmět poskytuje informace technického a systémového charakteru v míře nezbytné pro pochopení principů činností navigačních zařízení  Cílem předmětu je prohloubit znalosti studentů o navigačních systémech „GPS“, GLONASS“, GALILEO“; inerciálních navigačních systémech a autonomních navigačních systémech. Dalším cílem je procvičit studenty v praktickém použití  přijímačů GPS při určení polohy, provádění navigace a polohové lokalizaci objektů. Naučit studenty používat různé souřadnicové systémy při práci s přijímači GPS, topografickou mapou a výpočetní technikou. 

   Rozvrh hodin

  Poř. čísloNázev tématu, stručný obsahPočet hodinDruh výuky
  1. Pojmový aparát a struktura jednotlivých navigačních systémů. Příslušenství, programové vybavení  navigačních systémů.(úvod). 2 P
  2. Družicové navigační systémy GPS, GLONASS, GALILEO, inerciální navigační systémy, TNA3. 2 C
  3. Souřadnicové systémy používané v navigačních zařízeních a při navigaci. 2 P
  4. WGS 84; UTM; MGRS a jejich použití na topografických mapách. 4 C
  5. Informace o souřadnicovém systému S 1942/83 a JTSK. Určování polohy. 2 C
  6. Práce s různými typy přijímačů GPS. Nastavení přijímačů. Praktické postupy měření a ovládání přijímačů GPS. 4 C
  7. Práce s různými typy přijímačů GPS. Nastavení přijímačů. 4 P
  8. Postupy určení polohy a navigace, zaměřování různých objektů. 2 C
  9. Ovládání přijímače GPS za různých podmínek v terénu, Arc PAD 2 C
 • 1. Pojmový aparát a struktura jednotlivých navigačních systémů. Příslušenství, programové vybavení navigačních systémů.

  Studenti se seznámi s pojmovým aparátem používaným při práci s navigačními pomůckami, jednotlivými navigačními systémy. Prezentace a doplňující materiály uložené v Moodlu vysvětlí studentům vznik, dopady, možnosti navigačních systémů.

 • 2. Družicové navigační systémy GPS, GLONASS, GALILEO, inerciální navigační systémy, TNA3.

  Geneze a popis jednotlivých navigačních systémů

 • 3. Souřadnicové systémy používané v navigačních zařízeních a při navigaci.

  Základní orientace v souřadnicových systémec ČR

 • 4. WGS 84; UTM; MGRS a jejich použití na topografických mapách.

  Praktické určení nejčastěji používaných souř. sys. v navigačních přijímačích

 • 5. Informace o souřadnicovém systému S 1942/83 a JTSK. Určování polohy

  "Civilní" souřadnicové systémy, "vojenské" souřadnicové systémy

 • 6. Práce s různými typy přijímačů GPS. Nastavení přijímačů. Praktické postupy měření a ovládání přijímačů GPS.

  Práce s přijímači GARMIN, MAGELAN

 • 7. Práce s různými typy přijímačů GPS. Nastavení přijímačů.

  Určení různých souřadnic na všech typech geografických produktů a jejich nastavení v přijímačích GPS

 • 8. Postupy určení polohy a navigace, zaměřování různých objektů.

  Vytěžení a využití informací z různých typů navigačních zařízení

 • 9. Ovládání přijímače GPS za různých podmínek v terénu, Arc PAD

  Vyžití přijímaču GPS při činnosti v terénu, využití sw ArcPAD

 • 10. květen - 16. květen

  • 17. květen - 23. květen