Osnova témat

 • Úvod

  Logo
  reg. číslo CZ.1.07/2.2.00/15.0070, název projektu „Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu“

  PERSONÁLNÍ ŘÍZENÍ FIRMY V PRAXI

  Charakteristika a cíle předmětu

  Studenti si prakticky shrnou poznatky z několika předmětů a vytvoří si vlastní příručkupro řízení personální firmy (rozdělí si řízení malé, střední a velké firmy). Vyzkouší si praktické popisy pracovních pozic, vedení různých druhů personálních pohovorů apod. Zjistí rozdíly mezi personálním řízením různých druhů firem i oborů podnikání. Navštíví zavedené personální oddělení ve firmě a pokusí se udělat odbornou analýzu personálních procesů popř. dát doporučení pro zefektivnění. Předmět pomůže studentům si prakticky vyzkoušet a zafixovat hlavní činnosti personalisty a to jak v civilní tak vojenské oblasti. Cílem je vypracovat si vlastní manuál pro personálního pracovníka, vyzkoušet si celou škálu činností personalisty (popisy pracovních pozic, pochopení propojení mezi firemní a personální strategií apod.). Díky exkurzi si studenti mohou ověřit i fungování personální práce v praxi. Studijní skupina bude rozdělena do tří částí, každá část se zaměří na odlišnou cílovou skupinu firem.

  Rozvrh hodin

  Poř. čísloNázev tématu, stručný obsahPočet hodinDruh výuky
  1. Úvod do předmětu, uvedení problematiky, vysvětlení praktických cvičení a jejich cílů

  1

  1

  P

  S

  2. Personální metody a metodologie v malé, střední a velké firmě. Příprava na modelové situace.

  2

  1

  P

  S

  3. Tvorba a úloha rozvojových, adaptačních a motivačních plánů. Praktické vytvoření těchto plánů pro určité kategorie pozic. Vytvoření adaptačních a motivačních archů.

  2

  1

  P

  S

  4. Možnosti personálního oddělení pro zvýšení efektivity a výkonu

  2

  2

  P

  S

  5. Exkurze do zvolené firmy - přednáška a diskuze s externím expertem

  1

  3

  P

  S

  6. Analýza procesů firmy, kde byla provedena exkurze 4 S
  7. Vytvoření praktického osobního manuálu personalisty 2 S
  8. Obhájení manuálu, diskuze 2 S
 • Téma č. 2

 • Téma č. 3

 • Téma č. 5

 • Téma č. 6

 • Téma č. 7

 • Téma č. 8 část 1 - Obhajoba manuálu

 • Téma č. 8 Část 2 - Diskuze