Topic outline

 • General

  Logo
  reg. číslo CZ.1.07/2.2.00/15.0070, název projektu „Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu“

  MANAGEMENT I

 • T 1 - Základní pojmy managementu

  Garant: Ing. Miroslav Mašlej, Ph.D.

  Počet hodin: 2

  V rámci tohoto tématu se budeme zabývat následujícími oblastmi:

  1. Úvod
  2. Základní pojmy a pojetí managementu
  3. Cíle a úlohy managementu
  4. Historický vývoj

 • T 2 - Historický vývoj managementu

  Garant: Ing. Miroslav Mašlej, Ph.D.

  Počet hodin: 2

  V rámci tohoto tématu se budeme zabývat následujícími oblastmi:

  1. Klasický management
  2. Management 40. až 70. let
  3. Management konce 20. století
  4. Management počátku 21. století

 • T 3 - Seminář 1 – Základní pojmy managementu. Zadání ZP.

  Garant: Ing. Miroslav Mašlej, Ph.D.

  Počet hodin: 2

 • T 4 - Základní a průběžné manažerské funkce, manažerské role

  Garant: Ing. Miroslav Mašlej, Ph.D.

  Počet hodin: 2

  V rámci tohoto tématu se budeme zabývat následujícími oblastmi:

  1. Úvod
  2. Manažerské funkce
  3. Klasické manažerské role
  4. Moderní manažerské role

 • T 5 - Manažerské kompetence, obecné principy manažerské práce

  Garant: Ing. Miroslav Mašlej, Ph.D.

  Počet hodin: 2

  V rámci tohoto tématu se budeme zabývat následujícími oblastmi:

  1. Manažerské kompetence
  2. Obecné principy manažerské práce
  3. Manažerská mřížka (Blake a Moutonová)

 • T 6 - Seminář 2 - Manažerské funkce a role

  Garant: Ing. Miroslav Mašlej, Ph.D.

  Počet hodin: 2

 • T 7 - Etika manažerské práce

  Garant: PhDr. Ivana Nekvapilová, Ph.D.

  Počet hodin: 2

  V rámci tohoto tématu se budeme zabývat následujícími oblastmi:

  1. Co je to vlastně etika?
  2. Kdo je to manažer?
  3. Jaké jsou etické zásady pro práci manažera?

 • T 8 - Morální hodnoty manažera

  Garant: PhDr. Ivana Nekvapilová, Ph.D.

  Počet hodin: 2

  V rámci tohoto tématu se budeme zabývat následujícími oblastmi:

  1. Co je to vlastně etika?
  2. Kdo je to manažer?
  3. Jaké jsou etické zásady pro práci manažera?

 • T 9 - Seminář 3 – Etické problémy v manažerské práci

  Garant: PhDr. Ivana Nekvapilová, Ph.D.

  Počet hodin: 2

 • T 10 - Etika manažerské práce – etický přístup k řešení problémů

  Garant: PhDr. Ivana Nekvapilová, Ph.D.

  Počet hodin: 2

  V rámci tohoto tématu se budeme zabývat následujícími oblastmi:

  1. Etické hledisko
  2. Stadia morálního vývoje jedince a podniku.
  3. Model etického rozhodování.
  4. Pomocné otázky pro etické rozhodování.

 • T 11 - Případová studie

  Garant: PhDr. Ivana Nekvapilová, Ph.D.

  Počet hodin: 2

  V rámci tohoto tématu se budeme zabývat následujícími oblastmi:

  1. Etické hledisko
  2. Stadia morálního vývoje jedince a podniku.
  3. Model etického rozhodování.
  4. Pomocné otázky pro etické rozhodování.

 • T 12 - Seminář 4 - Etické standardy v organizaci

  Garant: PhDr. Ivana Nekvapilová, Ph.D.

  Počet hodin: 2

 • T 13 - Plánování. Vnitřní a vnější prostředí organizace. SWOT analýza

  Garant: Ing. Miroslav Mašlej, Ph.D.

  Počet hodin: 2

  V rámci tohoto tématu se budeme zabývat následujícími oblastmi:


  1. Vymezení plánování a plánu
  2. Druhy plánů
  3. Postup plánování
  4. Interní a externí analýza prostředí
  5. SWOT analýza
  6. Zásady správného plánování

 • T 14 - Tvorba a struktura plánu

  Garant: Ing. Miroslav Mašlej, Ph.D.

  Počet hodin: 2

  V rámci tohoto tématu se budeme zabývat následujícími oblastmi:

  1. Postup plánování
  2. Struktura organizačního plánu
  3. Stanovení cílů
  4. Stanvení strategií
  5. Finanční plán

 • T 15 - Seminář 5 – Plánování

  Garant: Ing. Miroslav Mašlej, Ph.D.

  Počet hodin: 2

 • T 16 - Teorie organizování

  Garant: Ing. Miroslav Mašlej, Ph.D.

  Počet hodin: 2

  V rámci tohoto tématu se budeme zabývat následujícími oblastmi:

  1. Organizování a organizace
  2. Formální a neformální vztahy v organizaci
  3. Specializace a koordinace
  4. Funkční a divizní organizační struktury
  5. Rozpětí řízení
  6. Delegování

 • T 17 - Organizační struktury

  Garant: Ing. Miroslav Mašlej, Ph.D.

  Počet hodin: 2

  V rámci tohoto tématu se budeme zabývat následujícími oblastmi:

  1. Úvod
  2. Požadavky na organizační struktury
  3. Organizační struktury podle uplatňování rozhodovací pravomocí
  4. Organizační struktury s pružnými prvky
  5. Organizační struktury podle sdružování činností

 • T 18 - Seminář 6 – Organizování, organizační struktury

  Garant: Ing. Miroslav Mašlej, Ph.D.

  Počet hodin: 2

 • T 19 - Rozhodování - prvky a proces. Koordinace a implementace

  Garant: doc. Ing. Monika Motyčková, Ph.D.

  Počet hodin: 2

  V rámci tohoto tématu se budeme zabývat následujícími oblastmi:

  1. Základní pojmy rozhodování
  2. Prvky rozhodovacího procesu
  3. Struktura (fáze) rozhodovacích procesů
  4. Klasifikace rozhodovacích problémů a procesů
  5. Rozhodování za jistoty, rizika a nejistoty

 • T 20 - Řízení lidských zdrojů

  Garant: Ing. Ivana Mokrá, Ph.D.

  Počet hodin: 2

  V rámci tohoto tématu se budeme zabývat následujícími oblastmi:

  1. Vymezení řízení lidských zdrojů
  2. Personální činnosti

 • T 21 - Seminář 7 – Rozhodování, Řízení lidských zdrojů

  Garant: Ing. Miroslav Mašlej, Ph.D.

  Počet hodin: 2

 • T 22 - Styly vedení lidí

  Garant: Ing. Miroslav Mašlej, Ph.D.

  Počet hodin: 2

  V rámci tohoto tématu se budeme zabývat následujícími oblastmi:

  1. Úvod
  2. Vedení lidí
  3. Mc Gregorova teorie X a Y
  4. Styly vedení lidí
  5. Leadership a koučování

 • T 23 - Motivace – motivační teorie a nástroje

  Garant: Ing. Ivana Mokrá, Ph.D.

  Počet hodin: 2

  V rámci tohoto tématu se budeme zabývat následujícími oblastmi:

  1. Motivační proces
  2. Motivační teorie
  3. Motivační nástroje

 • T 24 - Seminář 8 – Vedení lidí a motivace

  Garant: Ing. Miroslav Mašlej, Ph.D.

  Počet hodin: 2

 • T 25 - Efektivní komunikace v manažerské práci

  Garant: PhDr. Ivana Nekvapilová, Ph.D.

  Počet hodin: 2

  V rámci tohoto tématu se budeme zabývat následujícími oblastmi:

  1. Jak je možné komunikaci rozumět?
  2. Proč má manažer rozumět komunikaci?
  3. Jak probíhá komunikace?
  4. Jaké úrovně má sdělení?
  5. Jak a čím ovlivňuje vedoucí komunikaci na svém pracovišti?
  6. Jakých chyb se lidé často dopouštějí?
  7. Co mohou udělat pracovníci pro zkvalitnění komunikace na pracovišti?

 • T 26 - Formy komunikace manažera

  Garant: PhDr. Ivana Nekvapilová, Ph.D.

  Počet hodin: 2

  V rámci tohoto tématu se budeme zabývat následujícími oblastmi:

  Formy komunikace manažera

 • T 27 - Seminář 9 – Komunikační situace v práci manažera

  Garant: PhDr. Ivana Nekvapilová, Ph.D.

  Počet hodin: 2

 • T 28 - Efektivní komunikace v manažerské práci – řízení komunikačních toků

  Garant: PhDr. Ivana Nekvapilová, Ph.D.

  Počet hodin: 2

  V rámci tohoto tématu se budeme zabývat následujícími oblastmi:

  1. Co je to správná komunikace?
  2. Předpoklady pro správnou komunikaci.
  3. Model komunikace.
  4. Faktory ovlivňující kvalitu komunikace.
  5. Revize komunikace v organizaci.

 • T 29 - Komunikační prostředky

  Garant: PhDr. Ivana Nekvapilová, Ph.D.

  Počet hodin: 2

  V rámci tohoto tématu se budeme zabývat následujícími oblastmi:

  1. Rozhovory s podřízenými
  2. Porady

 • T 30 - Seminář 10 – Revize komunikace v organizaci

  Garant: PhDr. Ivana Nekvapilová, Ph.D.

  Počet hodin: 2

 • T 31 - Základy marketingu

  Garant: Ing. Ivana Mokrá, Ph.D.

  Počet hodin: 2

  V rámci tohoto tématu se budeme zabývat následujícími oblastmi:

  1. Vymezení marketingu a jeho cílů
  2. Situační analýza marketingu organizace
  3. Marketingové strategie

  4. 4P Marketingový mix

 • T 32 - Globalizační trendy

  Garant: Ing. Miroslav Mašlej, Ph.D.

  Počet hodin: 2

  V rámci tohoto tématu se budeme zabývat následujícími oblastmi:

  1. Úvod
  2. Vznik a vývoj globalizace
  3. Globalizace - naděje i hrozba
  4. Postup globalizace
  5. Podnik v globálním prostředí

 • T 33 - Seminář 11 – Marketing a globalizace

  Garant: Ing. Miroslav Mašlej, Ph.D.

  Počet hodin: 2

 • T 34 - MBO. Management kvality. Integrovaný systém řízení dle ISO norem

  Garant: Ing. Jaromír Pitaš, Ph.D.

  Počet hodin: 2

  V rámci tohoto tématu se budeme zabývat následujícími oblastmi:

  1. Řízení (management) podle cílů – MBO
  2. Systém řízení kvality

 • T 35 - Management změny

  Garant: Ing. Jaromír Pitaš, Ph.D.

  Počet hodin: 2

  V rámci tohoto tématu se budeme zabývat následujícími oblastmi:

  1. Základní pojmy managementu změny
  2. Lewinův model řízení změny a objasnění jeho fází

 • T 36 - Seminář 12 – Obhajoba zápočtové práce

  Garant: Ing. Miroslav Mašlej, Ph.D.

  Počet hodin: 2

  • T 37 - Monitorování, hodnocení a kontrola – zásady a metody

   Garant: Ing. Miroslav Mašlej, Ph.D.

   Počet hodin: 2

   V rámci tohoto tématu se budeme zabývat následujícími oblastmi:

   1. Základní pojmy, význam kontroly
   2. Kontrolní proces
   3. Druhy kontrol
   4. Základní principy, metody a kritéria

  • T 38 - Studijní soustředění – shrnutí učiva

   Garant: Ing. Miroslav Mašlej, Ph.D.

   Počet hodin: 2

   V rámci tohoto tématu se budeme zabývat následujícími oblastmi:

   1. Základní pojmy managementu
   2. Prostředí organizací - vnitřní a vnější
   3. Manažerské funkce a role

  • T 39 - Seminář 13 – Obhajoba zápočtové práce

   Garant: Ing. Miroslav Mašlej, Ph.D.

   Počet hodin: 2