Topic outline

 • General

  Logo
  reg. číslo CZ.1.07/2.2.00/15.0070 „Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu“

  HASIVA KLASICKÁ A MODERNÍ

  Charakteristika a cíle předmětu

  Předmět je zaměřen na oblast řešení problematiky. Je uveden přehled fyzikálních a chemických vlastností klasických i nových hasiv  a naznačen další vývoj v této oblasti.

  Jsou předloženy doporučení k jejich použití se zřetelem  na charakter požáru a také zákonná omezení při jejich používání.

  Pozornost je věnována také hasební technice a problematice retardérů hoření.

  Rozvrh hodin

   

  Poř. čísloNázev tématu, stručný obsahPočet hodinDruh výuky
  1. Úvod do studia, základní pojmy z oblasti
  hoření, požární taktiky, právní normy
  2 P
  2.

   Požáry

  2 C
  3.

   Metody přerušení hořeni

  2 P
  4.

  Voda jako hasivo (vlastnosti vody, hasební efekty)

  2 C
  5. Hasiva na bázi vody 2 P
  6.  Halogenderiváty uhlovodíků v hasební technice 2 C
  7. Plynná hasiva 2 P
  8. Hasící prášky, druhy, vlastnosti, hasební efekt a
  oblasti nasazení prášků
  2 C
  9. Aerosolové hasivo 2 P
  10.

   Hasící přístroje

  2 C
  11.

  Retardéry hoření

  2 C
  12. Závěrečný seminář 2 S
 • Topic 1

  • Topic 2

   • Topic 3

    • Topic 4

     • Topic 5

      • Topic 6

       • Topic 7

        • Topic 8

         • Topic 9

          • Topic 10

           • Topic 11

            • Topic 12