Úkoly ke studiu 2

Otázky na Téma  "Daně a základy daňové teorie"

1. Vysvětlete chápání efektivnosti a spravedlnosti daňového systému. Jak je efektivnost a spravedlnost vnímána jednotlivými ekonomickými směry (konzervativní (liberální) proud ekonomie, keynesiánci)

2. Jaká je míra zdanění (daňová kvóta) v ČR? Vymezte mikroekonomické, makroekonomické, sociální a jiné dopady růstu míry zdanění v ekonomice? Vybrané dopady zakreslete graficky.

3. K jakým hlavním změnám v daňové oblasti (mimo změn v oblasti správy daní) došlo v rámci daňových reforem (2008-2012). Zhodnoťte.

4. Popište navrhované změny v oblasti daní pro rok 2013. Navrhované změny z pohledu mikroekonomického i makroekonomického zhodnoťte. Vybrané změny graficky zakreslete.

5. Popište systém správy daní včetně nákladů a efektivnosti správy daní. Zhodnoťte.

Literatura:

Strecková Y., Malý I. Veřejná ekonomie pro školu i praxi. s. 123-148;  Stiglitz J. E. Ekonomie veřejného sektoru. s. 455-495; Hamerníková, B., Maaytová, A. Veřejné finance. s.118-154. Hamerníková, B., Kubátová, K. Veřejné finance. s.191-211. Stránky Ministerstva financí http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/xsl/dane_cla.html. Kubátová, K.: Daňová teorie a politika

Klíčová slova: Daně, clo, poplatky, daňová kvóta, daň důchodová, daň majetková, daňové určení, přímá daň, nepřímá daň, daňová spravedlnost, daňová efektivnost, daňové břemeno, daňový přesun a dopad, splitting.