Úkoly ke studiu 1

Otázky na Téma   "Efektivnost veřejného sektoru"

  1. Vysvětlete obecně chápání pojmu "efektivnost" a na příkladu deklarujte, jak se realizuje efektivnost v rámci tržního prostředí (viz. neoklasická mikroekonomie).
  2. Proč veřejný sektor tíhne k neefektivnosti? Jaké jsou hlavní cíle byrokracie. Chování byrokracie graficky znázorněte.
  3. Na konkrétních příkladech z oblasti veřejného sektoru objasněte, jak naplňování (vhodné nastavení) "podmínek efektivnosti" může vést k vyšší efektivnosti veřejného sektoru.
  4. Na konkrétních příkladech z oblasti veřejného sektoru ilustrujte, jak naplňování (vhodné nastavení) "faktorů efektivnosti" může vést k vyšší efektivnosti veřejného sektoru. 
  5. Pojednej o neefektivnosti soukromého sektoru při zajišťování veřejných statků (viz Stiglitz). Graficky znázorněte.

 Literatura:

Strecková Y., Malý I. Veřejná ekonomie pro školu i praxi. s.189-202; Stiglitz J. E. Ekonomie veřejného sektoru. s.162-181, 236-251; Ochrana, F. Veřejná volba a řízení veřejných výdajů. s.83-94; Ochrana, F. Veřejné zakázky - Metody a metodika efektivního hodnocení a výběru. s.55-96.

Klíčová slova: Efektivnost, Paretovo chápání efektivnosti, efektivnost v tržním sektoru, efektivnost ve veřejném sektoru, vnější podmínky efektivnosti, vnitřní podmínky efektivnosti, faktory růstu efektivnosti, koncept 3E.