Úkoly ke studiu 2

Otázky na Téma "Ekonomická analýza ve veřejné sektoru"

  1. Vysvětlete chápaní pojmu „veřejný projekt“. Uveďte příklad „veřejného projektu“, o jehož uskutečnění se v poslední době jednalo v České republice, resp. vašem městě či obci. Jak probíhalo rozhodování? Byla veřejnost přímo zapojena do rozhodování, resp. byla alespoň úplně informována o nákladech, důsledcích programů a existujících variantách?
  2. Vysvětlete nakolik je možné a potřebné i v podmínkách veřejného sektoru využívat ekonomickou analýzu. Uveďte případnou typologii a konkrétní příklady.
  3. Popište možná úskalí hodnocení a oceňování „veřejných projektů“. Uveďte příklady
  4. Vymezte možná pozitiva a negativa jednotlivých jednokriteriálních metod. Uveďte příklady.
  5. Na konkrétních příkladech ilustrujte možná ocenění nehmotných nákladů a užitků (mimo oceňování hodnoty lidského života).
  6. Jak byste ocenili hodnotu lidského života?

Literatura:

Strecková Y., Malý I. Veřejná ekonomie pro školu i praxi. s.115-121; Stiglitz J. E. Ekonomie veřejného sektoru. s.305-331; Hamerníková, B., Kubátová, K. Veřejné finance. s.100-107; Ochrana, F. Hodnocení veřejných zakázek a veřejných projektů. s. 43-56.

Klíčová slova: veřejný projekt, analýza nákladů a užitků, analýza minimalizace nákladů, analýza účinnosti nákladů, analýza nákladů a užitečnosti, metody oceňování nehmotných nákladů a užitků.