Úkoly ke studiu 3

Otázky na Téma  "Cost benefit analýza a její využití ve veřejném sektoru"

 

  1. Pomocí Analýzy nákladů a užitků (CBA) zhodnoťte konkrétní veřejný projekt (1).
  2. Pomocí Analýzy nákladů a užitků (CBA) zhodnoťte konkrétní veřejný projekt (2).
  3. Pomocí Analýzy nákladů a užitků (CBA) zhodnoťte konkrétní veřejný projekt (3).

 

Literatura:

Strecková Y., Malý I. Veřejná ekonomie pro školu i praxi. s. 118-120;  Hamerníková, B., Kubátová, K. Veřejné finance. s.101-103; Ochrana, F. Hodnocení veřejných zakázek a veřejných projektů. s.43-56.

Klíčová slova: analýza nákladů a užitků, peněžní náklady a užitky, reálné náklady a užitky, vnitřní náklady a užitky, vnější náklady a užitky, substituce, stínové ceny, přímé a nepřímé náklady a užitky, hmotné a nehmotné náklady a užitky.