Úkoly ke studiu 1

Otázky na Téma "Ekonomika obrany a armády"

1. Charakterizujte obranu společenskou potřebu a z pohledu teorie statků. Zamyslete se nad tržním či polotržním financováním statku obrana (soukromé armády).

2. Charakterizujte financování AČR. Vysvětlete disponentský a teritoriální systém financování armády. Charakterizujte výhody a nevýhody těchto systémů.

3. Vysvětlete poslání a úkoly veřejné kontroly ve vztahu k AČR. Jakým způsobem je veřejná kontrola AČR realizována? Uveďte konkrétní příklady.

4. Jsou v rámci AČR naplňovány jednotlivé podmínky a faktory efektivnosti? Zhodnoťte. Uveďte konkrétní příklady.

5. Charakterizujte systém plánování, programování a rozpočtování v rámci AČR. Vysvětlete současný systém ekonomického řízení „Cílově orientované rozpočtování“ve vztahu k AČR. Vymezte výhody a nevýhody obou systémů ekonomického řízení.

6. Vysvětlete, co je profesionalizace armády. Vymezte možná pozitiva a negativa profesionální armády.

 

Literatura: Rektořík, J. Ekonomika a řízení odvětví veřejného sektoru, s.86-99; Stiglitz J. E. Ekonomie veřejného sektoru. s.365-383; Zbořil, Z., Camfrla, J. Úvod od finanční služby k ekonomické službě.(viz studijní portál); Ochrana F. Veřejná volba a řízení veřejných výdajů. s. 133-150; ŚNÍDL, Vladimír. Úsvit českých žoldnérů. Ekonom č.6/2011. Stránky AČR – www.army cz. Časopis Vojenské rozhledy - http://www.army.cz/scripts/detail.php?pgid=200. Bílá kniha o obraně - http://www.mocr.army.cz/informacni-servis/zpravodajstvi/plne-zneni-bile-knihy-o-obrane-55515/

 

Klíčová slova: Národní zájmy, geopolitické faktory, systém PPR (plánování, programování, rozpočtování), normy, standardy, laická kontrola armády, odborná kontrola armády, teritoriální systém financování AČR, disponentský systém financování AČR, cílově orientované rozpočtování (COR).