Úkoly ke studiu 2

Otázky na Téma "Ekonomika systému vnitřní bezpečnosti státu"

1. Charakterizujte policejní služby z pohledu teorie statků. Zamyslete se nad tržním či polotržním financováním těchto statků.

2. Vysvětlete v základních rysech systém financování a hospodaření policie ČR. K jakým podstatným změnám v oblasti financování či hospodaření policie ČR došlo v posledních 3 letech. Zhodnoťte.

3. Pokuste se zhodnotit naplňování podmínek a faktorů efektivnosti v oblasti zajišťování vnitřní bezpečnosti (z pohledu Policie ČR).

4. V souladu s analýzou "nákladů a užitků" (CBA) se pokuste vymezit vztah a efektivnost fungování policie ČR a místní policie.

5. Komparujte oblast „vnitřní bezpečnosti“ (policie ČR) České republiky s vybranou zahraniční zemí, například z hlediska vývoje rozpočtu, způsobů financování, kontroly, organizační struktury, apod. Zhodnoťte. Vymezte výhody a nevýhody.

6.  Vymezte hlavní potenciální faktory, které ovlivňují dynamiku vývoje a struktury kriminality. Zamyslete se nad ekonomickým a sociálními dopady kriminality a jejího potírání.

 

Literatura: Rektořík, J. Ekonomika a řízení odvětví veřejného sektoru.s.79-84. Stránky Policie ČR - http://www.policie.cz/ HRUDKA, Josef a David ZÁMEK. Organizace a činnost policejních služeb: stav k 1.1.2012. s. 11-35. Anderson, D. A. The Aggregate Burden of Crime (The Journal of Law and Economics)

 

Klíčová slova: Policie, veřejná bezpečnost, veřejný pořádek, uniformovaná policie, neuniformovaná policie, policejní prezidium, krajská ředitelství kraje Policie ČR, územní odbory Policie ČR, obvodní oddělení Policie ČR, disponent I. stupně, disponent II. stupně, disponent III. stupně, disponent IV. stupně, veřejná kontrola police.