Ukoly ke studiu 5

Otázky Tématu "Ekonomika kultury"

1. Pokuste se vyjádřit svými slovy, co znamená pojem „kultura“ (užší a širší pojetí, definice dle EU). Co si představujete pod označením „lokální kultura“? Čím je tato lokání kultura ovlivňována a formována?

2.  Aplikujte faktory a podmínky efektivnosti na oblast kultury.

3. Měl by stát podporovat kulturu? Jakou roli zastával, jakou zastává a jakou by měl zastávat?

4. Měl by stát podporovat filmovou produkci? Jak ji v současnosti podporuje.

 

Literatura: REKTOŘÍK, J. Ekonomika a řízení odvětví veřejného sektoru. Brno: MU Brno, 2007. 309 s. ISBN 978-80-86929-29-3. s. 141-153; REKTOŘÍK, J. Ekonomika a řízení odvětví veřejného sektoru (2002) str.112 -124; HAMERNÍKOVÁ B.: Kultura a masmédia v tržních podmínkách. Veřejná podpora a alternativní zdroje financování; HAMERNÍKOVÁ B.: Veřejná podpora neziskovým kulturním a mediálním činnostem - ano či ne?

Elektronické zdroje: www.mkcr.cz;  www.divadlo.czhttp://www.nipos-mk.cz; http://www.mistnikultura.cz; http://www.mkcr.cz/materialy-k-diskusi/default.htm Legislativa: Zákon č. 239/1992 Sb. ČNR o Státním fondu kultury České republiky + novely;  Zákon č. 241/1992 Sb. ČNR o Státním fondu České republiky pro podporu a rozvoj české kinematografie + novely; Zákon č. 203/2006 Sb. o některých druzích podpory kultury a o změně některých souvisejících zákonů; Zákon ČNR o státní památkové péči 307/2008 Sb.; Zákon č. 203/2006 Sb. o některých druzích podpory kultury a o změně některých souvisejících zákonů;

 

Klíčová slova: „Široké“ pojetí kultury, masová kultura, masmédia, odvětví kultury, kultura institucionální, kultura spontánní, fáze kulturního procesu, státní kultura, nestátní kultura, principy kulturní politiky, programy státu na ochranu památek, zdroje financování kultury.