Úkol na cvičení 1

Otázky k Tématu  "Ekonomika systému politických stran a hnutí I"

  1. Co je to trh politických stran? Na jakých principech je založeno jeho fungování? Předložte jeho základní statistické charakteristiky v ČR.
  2. Vysvětlete systém financování politických stran, modely, zdroje financování. Zvažte do kterého modelu patří systém financování politických stran v ČR. Pokuste se vymezit silné a slabé stránky jednotlivých forem financování politických stran.
  3. Vysvětlete proč stát přispívá na činnost politických stran. Je financování politických stran státem optimální? Pokuste se nalézt jiné řešení.
  4. Charakterizujte vývoj legislativy dotýkající se existence a financování  politických stran v ČR.
  5. Pokuste se chronologicky popsat vznik finančních "skandálů" politických stran v ČR.
  6. Popište současný systém financování  politických stran v ČR a odhalte jeho nedostatky.

Literatura: Ekonom č. 6/1998 str. 52 (financování politických stran); Euro, Financovanie politický stran - seminárny buletín (www.transparency.sk)

Doplňková literatura: Krejčí O.: Kniha o volbách, Victoria Publishing, Praha 1994.

Klíčová slova:  definice politických stran, principy existence politických stran, principy financování politických stran, formy financování politických stran, modely financování politických stran, poslání politické strany, registrace politické strany, podnikání politických stran, omezení politických stran, podmínky pro získání státního financování,  .