Ukoly ke studiu

Otázky k Témtu "Sociální politika a ekonomika systému sociálního zabezpečení"

1. Na jakých principech je postavena sociální politika? Vysvětlete jednotlivé principy ve vztahu k jejich praktické realizaci? Co znamená termín „sociálně potřebný občan“? Jak vysoké je v současnosti životní minimum?

2. Je „sociální stát“ dle Vašeho názoru důsledkem společenského rozvoje? Vysvětlete jednotlivé modely sociální politiky a jejich dopady na ekonomiku a společnost.

3. Jaké zásadní změny prodělal náš důchodový (starobní) systém po roce 1989 do roku 2011 a jaký je Váš názor na přínosnost těchto opatření?

4. Které konkrétní reformní kroky byly v současnosti (2012) navrženy a schváleny v rámci reformy důchodového (starobního) systému? Jaká jsou dle Vašeho názoru pozitiva a negativa kapitálově financovaného a průběžně financovaného důchodového systému?

5. Zhruba popište systém nemocenského pojištění a nemocenských dávek. Které zásadní změny byly v rámci nemocenského pojištění a podmínek výplaty nemocenských dávek učiněny během posledních 5 let (reforma, krize). Zhodnoťte.

6. Popište systém státní sociální podpory. Došlo v důsledku ekonomické krize ke změně v systému státní sociální podpory? Vybrané změny v tomto systému zhodnoťte.

 

Literatura:

Krebs, V. Sociální politika. Stiglitz J. E. Ekonomie veřejného sektoru. s. 385-431; Hamerníková, B., Maaytová, A. Veřejné finance. s.155-175. Hamerníková, B., Kubátová, K. Veřejné finance. s.213-227. Stránky Ministerstva práce a sociálních věcí - http://www.mpsv.cz/cs/. Stránky České správy sociálního zabezpečení - http://www.cssz.cz/cz/novinky/. www.duchody.cz.

 

Klíčová slova: Sociální politika, systém sociálního zabezpečení, důchodový systém, průběžné financování důchodů, kapitálové financování důchodů, systém státní sociální podpory, sociální pomoc, sociálně potřebný občan, hmotná nouze, sociální služby, služby sociální péče, služby sociální prevence, superhrubá mzda.