Úkol č. 1 na cvičení

Na cvičení si každý student připraví jeden konkrétní příklad znehodnocování životního prostředí ke každé dílčí etapě vývoje vztahu člověka k životnímu prostředí. Příklad bude popsán – kde problém vznikl, jak vznikl, jaké způsobil následky, zda bylo následně provedeno protiopatření.