Úkol č. 2 na cvičení

Na cvičení si každý student připraví min. 5 příkladů externalit ve vztahu k životnímu prostředí. Může se jednat o libovolnou kombinaci externality (výroby x spotřeby; pozitivní x negativní). Dále si každý student připraví 5 příkladů statků (veřejných, soukromých, smíšených).