Úkol č. 1 na cvičení

Vyhledejte konkrétní příklad aplikace Vámi vybrané metody pro ocenění škod způsobených na životním prostředí. Jak byla tato škoda oceněna, v jaké výši, jaké byly problémy při oceňování.