Úkol č. 1 na cvičení - Ekologické daně a poplatky v zemích Evropské unie

Vyberte si jednu zemi Evropské unie a vyhledejte ekologické (environmentální) daně, které se v dané zemi platí.

Výsledkem zpracování bude powerpointová prezentace, která seznámí:

- se specifiky ekonomických nástrojů aplikovaných ve vybrané zemi;

- názvem daně, poplatku;

- předmětem zpoplatnění;

- sazbou za jednotku;

- kdo je poplatník;

- určení příjemce a využití dané daně, poplatku.

V rámci zpracování můžete využít webové odkazy např. zdroje OECD:

- OECD Environmental Performance Reviews představuje nezávislé hodnocení zlepšení států při zavádění nástrojů environmentální politiky (dostupné z www: http://www.oecd-ilibrary.org/environment/oecd-environmental-performance-reviews_19900090)

- OECD/EEA databáze, která umožňuje dohledat nástroje státní politiky životního prostředí v jednotlivých státech (dostupné z www: http://www2.oecd.org/ecoinst/queries/)