Úkol č. 3 na cvičení - Fáze plánování

V rámci fáze plánování ve Vaší organizaci vytvořte:

  • Směrnici pro identifikaci a vyhodnocení environmentálních aspektů;
  • Registr environmentálních aspektů s vyhodnocením významnosti;
  • Registr právních a jiných požadavků;
  • Dokument obsahující cíle, cílové hodnoty a programy k jejich dosažení