Úkol č. 4 na cvičení - Fáze zavedení a provoz

V rámci fáze zavedení a provoz pro Vaši organizaci zpracujete:

  • Přidělení pravomocí a odpovědnosti;
  • Dokumentaci pro výcvik v oblasti zvládání mimořádných událostí v organizaci;
  • Návrh vnitřní prezentace v organizaci, popř. externí komunikaci (výběr typu komunikace je ve Vaší kompetenci);
  • Dokument pro řízení dokumentace (označování neplatnosti dokumentů, identifikace změn po revizi, schválení správnosti dokumentace atd.);
  • Záznamy o jednání s dodavateli o kvalitě a nákupu jejich výrobků;
  • Např. poplachový plán, požární poplachové směrnice, havarijní plán pro únik látek, plán protipovoďnových opatření (vytvořte jeden dokument z oblasti havarijní připravenosti a reakce).