Úkol č. 5 na cvičení - Fáze kontroly

V rámci fáze kontroly pro Vaši organizaci vytvořte:

  • Plán monitorování a měření (tj. dokument obsahující postupy co, jak, kdo, kde čím se bude monitorovat a měřit a dále jak bude s výsledky naloženo - jejich vyhodnocení);
  • Záznam o konktérní neschodě a záznam o následném opatření;
  • Plán interního auditu.