Environmentální reporting měst

Nejen organizace, ale i města si uvědomují kvalitu životního prostředí jako nutnou součást kvality života obyvatelstva ve městech. Zpracovávají obdobně jako organizace zprávy o stavu životního prostředí ve svých městech. Jako návod jim mohou posloužit níže vložené dva dokumenty - Metodika pro sestavení zprávy o životním prostředí města a Metodika pro elektronické publikování informací o životním prostředí měst.

Dokumenty jsou dostupné na www:

http://www.timur.cz/environmentalni-reporting/environmentalni-reporting-16.html