Sloveso/přísudková věta

Perfektum, imperfektum silných sloves v arabštině

Přísudková věta v arabštině