Pokyny

Složka obsahuje pokyny k přímé výuce 23.9.2014 a ke zpracování výstupu z tematického bloku