Přednáška - Úvod do studia environmentální ekonomiky

Klicken Sie auf den Link 'Prednaska_1_ppt.pdf', um die Datei anzuzeigen.

Cílem přednášky je definovat a objasnit základní pojmy (příroda, životní prostředí, faktory životního prostředí, ekologie) a s etapy vývoje vztahu člověka k životnímu prostředí.