Přednáška - Příroda, životní prostředí a jeho ochrana jako ekonomický problém

Cílem přednášky je zopakovat základní příčiny tržního selhání a objasnit studentům problematiku přírody, životního prostředí a její ochrany jako ekonomického problému.