Přednáška - Environmentální právo mezinárodní a národní

Cílem přednášky je poskytnout přehled o úkolech, významu a tvorbě mezinárodních právních norem v oblasti životního prostředí a podat ucelený pohled o působnosti a náplni českých právních norem v oblasti životního prostředí.