Přednáška - Úvod do ekonomických nástrojů, ekologické poplatky a daně

Ekologické poplatky a daně patří do ekonomických nástrojů politiky životního prostředí. Řadí se mezi nástroje vedoucí z ekonomického hlediska k nákladově efektivnímu řešení.