John McCain Concession Speech

Kliknite na odkaz http://www.youtube.com/watch?v=bss6lTP8BJ8 pre otvorenie URL.