but, although, so, and, because, when

cvičení na doplnění správných spojek