World English

Tyto stránky vám poskytnou jeden z nejlepších zdrojů pro zdokonalování se v anglickém jazyce. Kromě různorodých aktivit na procvičování gramatiky zde naleznete i testy, na kterých si ověříte získané vědomosti.

Click http://www.world-english.org/ link to open resource.