English as 2nd Language

Zde naleznete množství odkazů, které vám pomohou procvičovat poslechové dovednosti podle jednotlivých jazykových úrovní. Velmi praktická stránka na trénování hláskování („spelling“), výslovnosti i porozumění slyšeného textu. 

Click http://esl.about.com link to open resource.