....   Název programu:   Kurz pro vyšší důstojníky - doplňkový (národní minimum)  
  Forma studia:   Kombinovaná
  Délka studia:   10.3. - 2.4. 2020