Všeob-P-37, čl. 13:        

"Velitel vozidla je povinen: a) absolvovat školení podle čl. 122 tohoto předpisu. Následující školení musí absolvovat nejpozději do uplynutí 12 kalendářních měsíců následujících po měsíci posledního školení."