Kurz poskytuje základní informace v oblasti primární prevence rizikového chování především nově příchozím zaměstnancům rezortu Ministerstva obrany a UO v Brně.

Pro přidělení referentského vozidla nebo vozidla s řidičem je nutno absolvovat toto školení.

Pravidla používání vozidel v rezortu MO (čl. 7, RMO č. 4/2018)        

Velitel vozidla je povinen:

a) absolvovat školení podle čl. 30 odst. 4 tohoto rozkazu. Následující školení musí absolvovat v době, aby při plnění úkolů velitele vozidla neuplynulo od posledního školení 12 kalendářních měsíců následujících po měsíci posledního školení.

 
  DISTANČNÍ E-LEARNINGOVÝ KURZ